Otázka v diskusi:
Předání účetnictví

mia123, 9.8.2013

Dobrý den,
obracím se na Vás s následující situaci a dotazem. K 31.7.2013 letošního roku jsem předávala účetnictví, byla jsem záskok za rodičovskou dovolenou.Bylo domluveno, že zaúčtuji vše k 30.6.2013 a předání proběhne na základě předávacího protokolu.Konkrétnější forma předání nebyla dohodnuta. Nové p. účetní jsem předala obratové předvahy, které jsme spolu prošly a dořešily případné nejasnosti.Vytvořila jsem šanon s inventarizací účtu účtové skupiny 0 - dlouhododý majetek, 2-krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3-zúčtovací vztahy.Jsme příspěvková organizace, takže používáme dále účtové skupiny 5 - náklady, 6- výnosy a 9. Při předávání mne zarazily dvě věci. P.účetní po mne chtěla inventarizaci nákladů a výnosu. Dle zákona 563/1991 Sb.§ 30 se provádí pouze inventarizace majetku a závazků. Mohla tedy po mne toto požadovat?Druhá věc, která mne zarazila: Myslela jsem si, že šanon s mnou podepsanou inventarizací jednotlivých účtu majetku a závazků se po předání uloží k řediteli. P. účetní se však ohradila, že s tímto šanonem potřebuje ještě pracovat? Osobně beru tento šanon za svůj výstup, který dokládá v jaké podobě a stavu jsem účetnictví k datu 30.6.2013 předala a jaké byly stavy účtu k tomuto datu v účetním programu. Nerozumím tomu, co bude ještě s šanonem dělat a proč jej potřebuje.V účetnictví pokračuje normálně jako doposud, byly ji předány všechny účetní doklady a celkové vedení účetnictví, používá stejný účetní program. Svůj požadavek obhajuje tím, že nemám tolik zkušeností s vedením účetnictví jako ona a že potřebuje znát počáteční stavy k 30.6.2013. Toto se mi ovšem nezdá, neboť účetní období je přece od 1.1.2013 do 31.1.2013 a stav k 30.6.2013 je dle mého názoru pro ni nepodstatný.Nejsme plátci DPH, daňová přiznání se sestavují vždy ke konci roku a během účetního období nedochází k žádné změně.Je něco, kvůli čeho jsou pro ni konečné stavy k 30.6.2013 důležité a o čem v důsledku své nepříliš dlouhodobé praxe nevím?

Děkuji za odpověd.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 11.10.2013

  Rozsah a způsob vedení účetnictví je upraven zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcími předpisy (vyhláškami) pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. Za vedení účetnictví odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Techniku vedení účetnictví, postupy účetnictví, vnitřní organizaci a dělbu práce neurčují žádné obecně závazné předpisy. Je věcí účetní jednotky, jakými postupy dosáhne, aby její účetnictví bylo v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými prováděcími předpisy (vyhláškami). Rovněž způsob převzetí a předání funkce účetní není nijak upraven obecně závaznými předpisy. Tyto oblasti by měly být upraveny vnitřními předpisy účetní jednotky.

  Povinnost provádět inventarizace majetku a závazků je uložena účetním jednotkám v ustanoveních § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tuto inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace). To však neznamená, že by účetní jednotka nemohla k jinému okamžiku provést inventarizaci.

  Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Náklady a výnosy nepodléhají inventarizaci.

  Povinnost uschovávat účetní záznamy je uložena účetním jednotkám v ustanoveních § 31 a § 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Technika, místo a způsob ukládání a uschovávání účetních záznamů v účetních jednotkách nejsou obecně závaznými předpisy upraveny. Je věcí účetní jednotky, jak obecně závazná ustanovení o úschově účetních záznamů a archivaci splní.

  Způsob převzetí a předání funkce účetní by měl být upraven vnitřními předpisy účetní jednotky. Přebírající účetní potřebuje pro svoji práci rozpis konečných stavů jednotlivých účtů k 30. 6., se kterými bude následně pracovat.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.