Otázka v diskusi:
odměna člena kontrolní komise SVJ

KK, 8.8.2013

Dobrý den,

mám dotaz - jekým způsobem je zdaňena odměna člena kontrolní komise SVJ. Je možné uplatnit srážkovou daň (odměna je menší než 5000 Kč/měsíc). Odvádí se z této odměny zdravotní a sociální pojištění. Vyplatí se v tomto případě podepsat prohlášení k dani? Je třeba podávat daňové přiznání?

Předem děkuj iza odpověď

KK

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 11.10.2013

  Podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů mezi příjmy ze závislé činnosti patří i odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Do této kategorie příjmů patří i odměny členů kontrolní komise společenství vlastníků jednotek (SVJ).

  Odměny členů kontrolní komise SVJ podléhají zdravotnímu pojištění. Podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se za zaměstnance, který je plátcem pojistného, považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Člen kontrolní komise by měl doložit, že u SVJ nepodléhá minimálnímu pojistnému.

  Odměny členů kontrolní komise SVJ podléhají při splnění zákonných podmínek také nemocenskému a důchodovému pojištění. Účast na nemocenském a důchodovém pojištění vzniká, pokud sjednaná měsíční odměna činí alespoň 2 500 Kč. Pokud je sjednána nižší odměna nebo odměna není sjednána vůbec, jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Tito zaměstnanci jsou pojištěni jen v těch kalendářních měsících, ve kterých jejich odměna dosáhne alespoň částky 2 500 Kč.

  Na odměny členů kontrolní komise se nevztahuje ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tzn. nelze u nich uplatnit srážkovou daň [toto ustanovení lze aplikovat pouze na příjmy uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) a d) zákona o daních z příjmů].

  Z odměn členů kontrolní komise se odvádí záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15 %. Základem pro výpočet zálohy je částku odměny navýšená o pojistné, které je na zdravotní a popř. sociální pojištění povinno samo za sebe odvést SVJ. Pokud člen kontrolní komise nepodepsal prohlášení k dani u jiného zaměstnavatele, může ho podepsat u SVJ. Po odečtení základní měsíční slevy na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů bude záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti nulová (vycházíme z předpokladu, že fyzická osoba nemá další příjmy od tohoto SVJ).

  Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob upravuje § 38g zákona o daních z příjmů. Pokud by člen kontrolní komise měl současně příjmy od jiných zaměstnavatelů nebo jiné příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6 000 Kč (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnost, příjmy z pronájmu aj.), vznikla by mu povinnost podat daňové přiznání.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.