Otázka v diskusi:
zaměstnanci ve sdružení fyzických osob

dáša, 2.8.2013

musí ve sdružení fyzických osob zaměstnávat pracovníky ten, kdo je určený jako zástupce sdružení. Musí pracovní smlouva tedy obsahovat název sdružení, IČO pověřeného zástupce sdružení? Nebo zaměstnávat může kterýkoliv člen sdružení?

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 6.9.2013

  Sdružení osob vzniklé podle § 829 - § 841 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu, tj. nemá způsobilost k právům a povinnostem a nemůže být tedy ani účastníkem pracovněprávních vztahů. Právní subjektivitu, tj. způsobilost k právům a povinnostem, mají jednotliví účastníci smlouvy o sdružení a jen ti mohou být případným zaměstnavatelem.

  Ze zadání není zřejmé, jaká ustanovení ohledně způsobu jednání účastníků sdružení příslušná smlouva o sdružení obsahuje. V praxi se lze setkat s různými variantami, např.

  - účastníci sdružení zmocní k jednání za sdružení jednoho pověřeného účastníka, pak pracovní poměr s případnými zaměstnanci uzavírá tento pověřený účastník, nebo

  - ve věcech týkajících se sdružení může jednat každý z účastníků sdružení, v tomto případě pracovní poměr se zaměstnancem může uzavřít kterýkoliv z nich.

  Obecně nevzniká žádný právní problém, jestliže zaměstnanec jednoho z účastníků pracuje pro potřeby všech účastníků sdružení. Podle § 830 občanského zákoníku každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a je zcela nepodstatné, zda se bude jednat o vlastní činnost účastníka sdružení nebo o činnost jeho zaměstnance.

  Účastník sdružení, který uzavře se zaměstnancem pracovní poměr, je jako zaměstnavatel povinen plnit veškeré zákonné povinnosti, tj. přihlásit zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, zaregistrovat se jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, odvádět ve stanovených termínech pojistné na zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti.

  Z hlediska daně z příjmů lze mzdy a pojistné zaměstnance vykonávajícího činnost pro účely sdružení zařadit mezi společné daňové výdaje (náklady) v rámci sdružení, které jsou rozděleny na jednotlivé účastníky v souladu s § 12 zákona o daních z příjmů. Další možnou variantou je, že mzdy a pojistné takového zaměstnance budou daňovým výdajem (nákladem) účastníka sdružení, který je jejich zaměstnavatelem, a tento účastník bude buď část mezd a pojistného zaměstnance fakturovat ostatním účastníkům, nebo se bude podílet větším podílem na společných příjmech sdružení.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.