Otázka v diskusi:
Ručení za DHP

Čermáková, 30.7.2013

Je možné,aby náš dodavatel byl plátcem DPH,když nemá žádný účet a tudíž není možno ho nalézt v registru? Všechny platby má prý hotově.Děkuji.

2 odpovědi:

 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 5.8.2013

  Samozřejmě že to možné je, nikdo nemá povinnost mít zřízen bankovní účet.
  Ovšem je to zároveň krajně podezřelé, pokud se kdokoli při skutečném podnikání bez bankovního účtu obejde.

  1. Je tento dodavatel vůbec uveden v registru plátců DPH (registr eviduje všechny plátce, nikoli jen ty s nahlášeným bankovním účtem) ?
  2. Pokud ano, je ten kdo s Vámi jeho jménem jedná a chce od Vás peníze v hotovosti skutečně oprávněnou osobou tohoto dodavatele ?
 • Redakční rada Metodických aktualit, 6.9.2013

  Žádný právní předpis neukládá podnikatelům povinnost mít účet. Pokud podnikatel přijímá a provádí pouze platby v hotovosti, nemusí mít účet.

  Dle § 96 zákona o dani z přidané hodnoty jsou povinným registračním údajem osoby povinné k dani také všechna čísla účtů, která jsou používána pro ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která z nich budou zveřejněna v registru plátců na internetu.

  Dle § 127 daňového řádu dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

  Pokud plátce nemá účet, který by používal pro ekonomickou činnost, tak nemá, co oznámit správci daně.

  Se zveřejňováním čísel účtů u plátců daně z přidané hodnoty souvisí ručení za nezaplacenou daň odběratelem. Dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty odběratel – příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z přijatého plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn na internetu v registru plátců daně z přidané hodnoty. Dle informace GFŘ správce daně nebude vyzývat podle § 171 daňového řádu k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30. 9. 2013.

  Ustanovení o ručení dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty se nevztahuje na hotovostní úplaty.

  Dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, lze provádět hotovostně platby pouze do limitu 350 000 Kč.

  Pokud plátce daně z přidané hodnoty přijímá pouze platby v hotovosti, potom nemusí mít zveřejněn žádný účet v registru plátců daně z přidané hodnoty.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.