Otázka v diskusi:
Pronájem prostor 3-tí osobě

Stanislava, 23.7.2013

Dobrý den,podnikáme v pronajatých prostorách.Jsme plátci DPH.Pronajímatel nám fakturuje nájem s 21% DPH.Část prostor máme možnost pronajmout další FO/neplátce DPH/.Můžeme uvedené FO fakturovat pronájem bez DPH, nebo musíme fakturovat s 21%DPH ,když jsme si DPH uplatnili na vstupu?Jednalo by se o pronájem na 1 rok.Náš pronajímatel s podnájmem 3-tí osobě souhlasí.Předem děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

  • Monika, 23.7.2013

    Podle § 56 ZDPH nájem nebytových prostor (nájmem se ve smyslu ZDPH rozumí i podnájem) je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně.
    Existuje však jedna výjimka, kdy se pronajímatel může rozhodnout, že u nájmu (podnájmu) bude uplatňovat DPH - podmínkou však je, že se jedná o nájem jinému plátci DPH pro účely uskutečňování ekonomických činností (za těchto okolností pak má i nárok na odpočet daně na vstupu při splnění zákonných podmínek).

    Z uvedeného vyplývá, že při pronájmu (podnájmu) nebytových prostor FO - neplátci DPH není možnost volby a v takovém případě je pronájem (podnájem) vždy osvobozen; současně nevzniká nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých výhradně pro osvobozený pronájem (podnájem), popř. může vzniknout povinnost krátit odpočet daně koeficientem u těch přijatých zdanitelných plnění, která se použijí jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 76).
  • Stanislava, 24.7.2013

    Děkuji za odpověď.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.