Otázka v diskusi:
Zařízení staveniště

Morce, 19.6.2013

Součástí smluv o dílo (stavební a montážní činnost) je dohodnuta určitá částka (většinou stanovené procento z celkové ceny díla) za použití zařízení staveniště. Odběratel stanovenou částku většinou vyfakturuje dodavateli po dokončneí části díla a nebo až po dokončení celého díla.
Něktré firmy vykturují v rámci přenesené daňové povinnosti ( zařízení staveniště zatřídění 43.12.1), některé firmy fakturují s 21 % DPH. Co je správně?

1 odpověd:

  • Ludmila, 1.3.2014

    Součástí smluv o dílo (stavební a montážní činnost) je dohodnuta určitá částka (většinou stanovené procento z celkové ceny díla) za použití zařízení staveniště. Odběratel stanovenou částku většinou vyfakturuje dodavateli po dokončneí části díla a nebo až po dokončení celého díla.
    Něktré firmy vykturují v rámci přenesené daňové povinnosti ( zařízení staveniště zatřídění 43.12.1), některé firmy fakturují s 21 % DPH. Co je správně?66

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.