Otázka v diskusi:
dispečerské řízení FVE

Jana R., 29.5.2013

Novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, byla s účinností od 18. srpna 2011 výrobcům elektřiny nové uložena povinnost vybavit výrobny elektřiny technickým zařízením umožňujícím dispečerské řízení.

Citovaná novela ukládá tuto povinnost i výrobcům provozujícím stávající výrobny elektřiny uvedené do provozu od roku 2000, když v ČI. II bod 14. a 15. určuje, že:

• Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.
• Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňupcím dispečerské řízení do 30.června 2013.

Otázka: kam zatřídit toto zařízení, jak odepisovat (pořizovací cena cca 300.000)??? v případě že FVE je pořízena fourmou finančního pronájmu.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.