Otázka v diskusi:
Uplatnění DPH z jízednky MHD

Michaela Růžičková, 20.5.2013

Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu ohledně uplatňování DPH z jízdenek MHD a jízdenek Českých drah? Jízdenky si nakupují sami zaměstnanci a nemají na nákup jízdenek doklad. Na dokladu je uveden název společnosti, číslo dokladu, sazba daně, dat.usk.zd.plnění, částka, rozsah a předmět plnění, ale není uvedeno sídlo spol.,IČ a DIČ. Datum vystavení je shodné s dat.usk.zd.plnění. V registru ARES jsou uvedeni jako plátci DPH.
Účtuji je dle interního rozpisu vyúčtování služebních cest, kde je uveden účel a cíl služ.cesty na účet 512. Zajímalo by mne, jak je to s DPH?
Děkuji za odpověď Růžičková

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.5.2013

    V případě, že z účelu cesty vyplývá, že je jízdenka využita pro ekonomickou činnost, a pokud jízdenka obsahuje náležitosti daňového dokladu, lze uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

    Pokud jízdenka nesplňuje náležitosti daňového dokladu, nelze uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

    Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu upravuje § 30a zákona o dani z přidané hodnoty. Ve vazbě na § 29 zákona o dani z přidané hodnoty musí zjednodušený daňový doklad obsahovat mj. označení (název, dodatek k názvu, sídlo) a DIČ osoby, která uskutečňuje plnění.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.