Otázka v diskusi:
Místo plnění při kombinaci služeb

Jana, 10.5.2013

Dobrý den, prosím o radu. Jsem osoba identifikovaná, cestovní agentura, klient, německý plátce DPH si u mě objednal plavbu lodí po Praze a průvodcovské služby. Místo plnění u průvodcovských služeb je v zahraničí, ale místo plnění u plavby lodí po Praze je v tuzemsku. Nechci na fakturu obě služby rozepisovat, klient je od počátku informován o celkové ceně. Pokud tedy na faktuře bude: fakturuji Vám průvodcovské služby a plavbu lodí po Praze za cenu xxx,bude místo plnění v ČR nebo zahraničí? Předem děkuji za odpověď.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 29.5.2013

    V uvedeném případě vycházíme z předpokladu, že plavbu lodí (dopravu osob) cestovní agentura nakupuje a průvodcovskou službu sama poskytuje. Ve vazbě na to je třeba podle našeho názoru postupovat podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty, protože se jedná o poskytnutí cestovní služby, za kterou se podle § 89 odst. 1 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty považuje i poskytnutí jedné služby, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu dopravy osob.

    Pokud průvodcovskou službu poskytuje sama cestovní agentura jako vlastní službu, je třeba postupovat podle § 89 odst. 11 zákona o dani z přidané hodnoty a průvodcovskou službu nezahrnovat do cestovní služby. Prakticky to znamená, že průvodcovskou službu musí poskytnout cestovní agentura jako samostatnou službu, u níž je místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, tj. podle sídla příjemce, který je osobou povinnou k dani, v Německu, kde by z ní měl příjemce přiznat daň na principu reverse-charge. Základ daně přitom musí být stanoven v úrovni ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku.

    Nakoupenou dopravu osob je třeba posuzovat jako cestovní službu, tj. daň z ní odvede v tuzemsku její faktický poskytovatel, je-li plátcem, a cestovní agentura jako poskytovatel cestovní služby, i kdyby byla plátcem, nemá nárok na odpočet daně z nakoupené přepravy. Z této cestovní služby, která musí být cestovní agenturou účtována samostatně, nevzniká příjemci povinnost přiznat daň.

    Prakticky to znamená, že navrhovaný postup, tj. chápat průvodcovské služby a plavbu lodí jako jednu službu, není možný. Pro účely stanovení místa plnění a uplatnění DPH je třeba uvedené služby rozdělit způsobem, který je vysvětlen v předchozím textu.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.