Otázka v diskusi:
Příležitostní příjem

Lucie, 27.3.2013

Zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy jako kovoobráběč. Ve volném čase zaměstnanec sportuje a účastní se různých veřejných sportovních akcí. Zaměstnavatel zaměstnanci nabídl, že mu vyplatí Kč 9 000,--, když zaměstnanec bude mít při jedné konkrétní běžecké akci na dresu logo zaměstnavatele. Zaměstnavatel zvažuje následující postup: Se zaměstnancem uzavře smlouvu o dílo na provedení reklamy. Částku Kč 9000,-- si zaměstnavatel zaúčtuje do daňových nákladů jako výdaj na reklamu. Zaměstnanec nebude z částky Kč 9 000,-- odvádět sociální a zdravotní pojištění a z hlediska daně z příjmů se bude jednat o ostatní příjem z příležitostné činnosti dle § 10 odst. 1 písm. a) a jelikož příjem nepřesáhne Kč 20 000,-- za rok, bude příjem osvobozen od daně. Daň se tedy z Kč 9000,-- platit nebude a po skončení roku nebude mít zaměstnanec povinnosti podat daňové přiznání, pokud kromě Kč 9000,-- a příjmů ze závislé činnosti nebude mít jiné zdanitelné příjmy. Bude zaměstnavatel postupovat správně? Pokud nikoliv, prosím o zdůvodnění. Děkuji.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.5.2013

  V případě, že by sportovec poskytoval podobnou reklamu soustavně a při splnění dalších znaků podnikání uvedených v § 2 obchodního zákoníku, jednalo by se o podnikání. Dlouhodobé smlouvy na reklamu představují soustavnou činnost, na kterou je třeba mít živnostenské oprávnění.

  V případě, že sportovec neprovádí uvedenou činnost soustavně a činnost nesplňuje znaky podnikání, jednalo by se o ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů. Aby bylo možné využít osvobození dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů, je nutné, aby se jednalo o činnost příležitostnou (jednorázovou).

  Při účasti na jedné konkrétní jednorázové běžecké akci lze postupovat způsobem uvedeným v dotaze.
 • Zuzana, 24.4.2013

  Podle mého názoru se skutečně bude jednat z pohledu zaměstnance o příjem z příležitostné činnosti a postupovala bych výše popsaným způsobem...

  Zuzana

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.