Otázka v diskusi:
Doprava - DPH

Jaroslava Jandásková, 24.3.2013

prosím o pomoc:

český přepravce přepravuje zboží z Itálie na Slovensko.
fakturuje české firmě, která měla přepravu provést,
bez DPH. Je to správně?

Děkuji

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 26.3.2013

    V první řadě je potřeba upřesnit, zda předmětný přepravce je či není plátcem DPH v ČR.

    Pokud je, pak služba přepravy zboží poskytnutá osobě povinné k dani má podle § 9 odst.1 ZDPH místo plnění určené sídlem této osoby (§10f řeší odchylně pouze přepravu pro osoby nepovinné k dani - ovšem službu přijímající firma je osobou povinnou k dani, i kdyby nebyla registrována jako plátce DPH) - tedy v popsaném případě v ČR - a proto se daňově jedná o tuzemské zdanitelné plnění nezávisle na tom, ve které části světa se fyzicky uskutečnilo. A protože se na něj nedá uplatnit žádný případ osvobození, musí být fakturováno řádným daňovým dokladem s DPH.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.