Otázka v diskusi:
zdanění příjmu z prodeje bytu

Jana, 21.3.2013

Fyzická osoba prodala v listopadu 2011 byt, nesplnila žádný časový test (neměla v bytě bydliště 2 roky před prodejem, nevlastnila byt déle než 5 let) pro osvobození od daně z příjmů. Jediné osvobození, které by šlo použít by bylo, že získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby. Zde se chci zeptat, je někde stanoveno, do jaké doby musí prostředky na uspokojení bytové prostředky použít? Je možné uplatnit osvobození za rok 2012, když budou finanční prostředky použity na nákup nemovitosti až v roce 2013? Děkuji

1 odpověd:

 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 21.3.2013

  Pro příjem z roku 2011 skončila lhůta na určené využití prostředků, podmiňující osovbození příjmu, dnem 31.12.2012.
  Vše, co do té doby nebylo vynaloženo určeným způsobem, musí být zdaněno k tomuto dni.
  Uvedené platí jen za předpokladu, že dotyčný přijetí úhrady za byt a úmysl jejího využití k účelu zakládajícímu osvobození tohoto příjmu od daně včas (do 31.12.2011) oznámil svému správci daně - pokud tak neučinil, nárok na osvobození tohoto příjmu od zdanění nemá (vůbec nezískal) bez ohledu na způsob a termín použití těchto prostředků - v takovém případě by je musel zdanit formou dodatečného daňového přiznání za rok 2011 se všemi z toho plynoucími sankcemi.

  Lhůta i podmínka oznímení jsou uvedeny v tomtéž §4/4/u ZDP jako samo osvobození:

  \"... za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo.\"

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.