Otázka v diskusi:
zástupce

Pepa, 4.3.2013

Zaščal jsem podnikat v hostinské činnosti, zástupce mi dělá kamárád, který za to nechce žádnou odměnu. Mám tohoto zástupce uvádět v DPFO? Musím mu nějakou odměnu vyplácet?Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 4.3.2013

    Odpovědný zástupce je osoba vůči živnostenskému úřadu (a nejen jemu) odpovědná za řádný výkon vaší hostinské živnosti. Z toho vyplývá že to nemůže být jen někdo \"napsaný do papíru pro úřad\", ale musí se na činnosti za kterou odborně zodpovídá nutně osobně podílet a mít jí pod kontrolou - jinak se oba dopouštíte porušení zákona a přestupku (odměňovaného pokutami a odnětím živnostenského oprávnění), případně takové jednání může být ohodnoceno i jako podvod podle zákoníku trestního.
    Taková činnost proto jednoznačně patří do okruhu \"závislé činnosti\" (podle zákoníku práce, zákona o zamměstnanosti i zákona o daních z příjmu), takže byste jako OSVČ měl se svým odpovědnám zástupcem mít sjednánu pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či přinejmenším dohodu o provedení práce v rozsahu odpovídajícím výše uvedeným povinnstem dotyčného, vyplácet mu podle ní mzdu/odměnu (nikoli libovolnou - minimální sazby upravuje zákon, přičemž obecně známá minimální mzda je jen nejnižší z těchto sazeb použitelná fakticky jen pro pomocné práce, pro všechny kvalifikovanější činnosti (a odborné vedení živnosti kvalifikovanou prací je) jsou stanoveny minimální sazby odstupňovaně vyšší), tuto řádně zdaňovat a případně z ní taktéž odvádět pojistné zdravotní a sociální (závisí na výši odměny a konkrétním druhu pracovněprávního vztahu).
    A také nezapomeňte řádně čtvrtletně platit zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - na to je taky zákon, na který podnikatelé často zapomínají (s citelnou újmou na majetku zaměstnavatele, když se zaměstnanec /včetně brigádníka na dohodu/ v práci zraní a zjistí se, že pojistka není placená).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.