Otázka v diskusi:
likvidace zásob

Ajka, 24.1.2013

Ve své provozovně, kterou provozuji krátce, jsem měla nějaké zásoby, které jsem musel vyřadit (poškozené atd). Provedla jsem to jako výdej za pořiz. cenu. Je možné sepsat pprotokol a vyřadit příp. za cenu nižší? Kdo mi jej musí potvrdit?

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 25.1.2013

    Zákon o dani z příjmu, § 24, odst. 2, písm. zg) uvádí \"Výdaji (náklady) podle odstavce 1 /Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů/ jsou také:
    zg) “výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace,”

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.