Otázka v diskusi:
reklamní předmět

Pepa, 18.1.2013

Jsem plátce DPH a vedu DE. Zakoupil jsem oddílu šipkařů, kteří hrají pod jménem mé firmy poháry na šipkový turnaj za 540,-- Kč vč. DPH. Mohu dát tuto položku do výdajů jako předmět na propagaci nebo raději ne?

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 1.3.2013

  V podobných případech je třeba vycházet ze smluvních vztahů.

  Je možné uzavřít například darovací smlouvu, která může splňovat kriteria zákona o daních z příjmů pro odčitatelnou položku od základu daně pro fyzické osoby dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Z pohledu daně z příjmů se nejprve jedná o nedaňový výdaj, který je následně v daňovém přiznání uplatněn jako odčitatelná položka od základu daně. V takovém případě nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

  Nebo je možné uzavřít smlouvu na reklamní službu, kde je uvedeno, jakým konkrétním způsobem bude probíhat propagace (billboardy, letáky, ústní reklama apod.). V takovém případě by se jednalo o daňový náklad, ale příjemce reklamy by musel příjem z reklamy uvést ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů.

  V daném případě se domníváme, že pokud nebyla uzavřena smlouva a pravděpodobně nebyla dodržena podmínka minimální výše daru pro odčitatelnou položku od základu daně, se jedná o výdaj na reprezentaci, tzn. o nedaňový výdaj. Z pohledu daně z přidané hodnoty nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
 • Katka, 18.2.2013

  Dobrý den,
  předmět na propagaci můžete dát do výdajů v případě, že je označen Vašim obchodním jménem. Pokud tak není, neměl by být výdaj na něj daňově uznatelným.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.