Otázka v diskusi:
přerušené odpisy

Ruda, 3.1.2013

Zakoupil jsem stroj v roce 2005, zařaz. do 2 odp. sk.,který jsem odepsal v roce pořízení, potom jsem odpisování přerušil, protože jsem neměl zdanitelné příjmy, ze kterých bych je uplatnil, odepisovat jsem začal opět až v roce 2011. Může miu někdo poradit, zda je to tak možné a jestli mohu v odpisování pokračovat?

2 odpovědi:

 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 10.1.2013

  Ano, odpisování lze přerušit a pak v něm zase pokračovat - v takovém případě pokrujete v původně zahájeném odpisování (za rok 2011 jeho druhým rokem) dle platných odpisových sazeb. - - - Ovšem POZOR - pokud byste kdykoli v letech 2006,2007,2008,2009 a 2010 uplatnil výdaje paušálem, pak součástí uplatněného paušálu byly i odpisy majetku, takže v takových letech by odpisování přerušeno nebylo. - - - Další odlišnost by nastala, kdybyste mezi lety 2005 a 2011 ukončil a pak znovu zahájil podnikání - pak by při ukončení podnikání došlo k vyřazení obchodního majetku a při novém zahájení podnikání by se tentýž majetek musel ocenit znova jinak (podle pravidel pro vklad majetku do podnikání).
 • Redakční rada Metodických aktualit, 4.2.2013

  Podle § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů daňové odpisy hmotného majetku není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně.

  Z uvedeného vyplývá, že zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi přerušit daňové odpisování hmotného majetku bez povinnosti jakéhokoliv ekonomického zdůvodnění (až na určité výjimky, kterými jsou časové odpisy hmotného majetku dle § 30 odst. 4 až 6, mimořádné odpisy hmotného majetku dle § 30a a odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření dle § 30b). Daňový poplatník může daňově optimalizovat, může tímto způsobem ovlivnit výši svého základu daně či daňové ztráty v příslušném zdaňovacím období. Celková doba odpisování hmotného majetku se prodlužuje o dobu, kdy poplatník tento majetek neodpisoval.

  Závěr:

  Jestliže poplatník od roku 2006 přerušil daňové odpisování stroje, v roce 2011 pokračoval v jeho započatém odpisování dle § 30 nebo § 31 zákona o daních z příjmů při použití sazeb nebo koeficientů platných pro druhý rok odpisování. V roce 2012 bude při uplatňování daňových odpisů postupovat jako ve třetím roce odpisování.

  Pokud by však poplatník v letech 2006 - 2010 uplatňoval paušální výdaje (§ 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů), byly by v částce paušálních výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, tzn. i daňové odpisy stroje. Pak by v těchto letech nedošlo k přerušení daňového odpisování a doba odpisování by se o tyto roky neprodlužovala.

  Bez ohledu na uplatňování daňových odpisů při vedení účetnictví nelze přerušit účetní odepisování majetku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.