Otázka v diskusi:
Čerpání dovolené pro MD

Lída, 11.12.2012

Zaměstnankyni skončila MD (pobírání PPM ) dne 30.3.2012. Od
31.3.2012 je již na RP. Požádala si o čerpání dovolené pro skončení MD. Z roku 2011 jí zůstalo 13 dnů dovolené. Má nárok i na celou dovolenou ( 20 dnů ) z roku 2012?
Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 14.1.2013

  Podle § 217 odst. 5 zákoníku práce zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně, požádá-li ho o poskytnutí dovolené, která bezprostředně navazuje na skončení mateřské dovolené.

  Podle § 212 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, dovolená za kalendářní rok. Pokud zaměstnanec splňuje uvedenou podmínku, pak zaměstnavatel krátí dovolenou pouze v případě, kdy zaměstnanec v příslušném kalendářním roce nepracoval pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, a to způsobem uvedeným v § 223 odst. 1 zákoníku práce.

  Za výkon práce se pro účely dovolené nepovažuje doba dočasné pracovní neschopnosti (výjimkou je pouze dočasná pracovní neschopnost způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) či doba rodičovské dovolené. Doba mateřské dovolené se pro tyto účely naopak za výkon práce považuje (§ 216 odst. 2 zákoníku práce).

  V této souvislosti je však důležité připomenout, že zákoník práce stanovuje výjimku z pravidla, že se nárok na dovolenou krátí o dobu rodičovské dovolené. V souladu s § 223 odst. 1 dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

  Tím, že zaměstnankyně požádala o čerpání dovolené hned po skončení mateřské dovolené, má nárok na dovolenou, která jí zbyla před nástupem na mateřskou dovolenou, a na dovolenou za dobu mateřské dovolené. V daném případě zaměstnankyni vzniká nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 2012, protože v tomto kalendářním roce čerpala mateřskou dovolenou alespoň 60 dnů (od začátku roku do 30. 3. 2012). Takto vyčerpanou dovolenou již nelze následně z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit. Zaměstnankyně tak využila výhody, kterou jí zákoník práce nabízí.

  Pokud by tak neučinila a požádala by o dovolenou v průběhu nastoupené rodičovské dovolené, připravila by se o část dovolené, která by se jí z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátila.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.