Otázka v diskusi:
Členské příspěvky ČSK

Lída, 25.11.2012

Měla bych dotaz k nestátní zdravotnické organizaci
( s.r.o.) - zubní lékařky - zaměstnanci s.r.o. - platí členské příspěvky ČSK jako členové ČSK. Příspěvek hradí zaměstnavatel. Jedná se o daňový náklad s.r.o. ?
Pokud se zubní lékařka - zaměstnanec s.r.o. zúčastní vzdělávacího kurzu ( odborný kurz zařazený ČSK do celoživotního vzdělávání zubních lékařů ) a firma zaplatí kurzovné, dopravu i hotelové služby, jedná se o daňový náklad firmy?
Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 14.1.2013

  Ad) Členské příspěvky:

  Z pohledu zaměstnavatele jsou daňovým nákladem dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o daních z příjmů příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti) zaměstnavatele.

  Pokud příspěvek České stomatologické komoře zaplatí zaměstnavatel zubního lékaře, jedná se u zaměstnavatele o daňový náklad, pokud zubní lékař, za kterého zaměstnavatel zaplatil, bude vykonávat zubní praxi pro tohoto zaměstnavatele.

  Na straně zubního lékaře zaměstnance představuje členský příspěvek zaplacený zaměstnavatelem zdanitelný příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů.

  Ad) Vzdělávání:

  Dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů jsou daňovým nákladem náklady na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Pokud by se jednalo o možnost používat vzdělávací zařízení nad rámec § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů, jednalo by se o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2. zákona o daních z příjmů.

  Z pohledu zaměstnance jsou od daně z příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. a) osvobozena nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění na rekvalifikaci zaměstnanců. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Osvobození se vztahuje na nepeněžní příjem, který tak nepodléhá dani z příjmů ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Případný peněžní příjem by podléhal dani z příjmů ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

  V daném případě, pokud se zaměstnanec zúčastní vzdělávacího kurzu, který souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele a zaměstnanec využije znalosti k dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatele, potom se jedná o daňový náklad zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnance se nejedná o příjem ze závislé činnosti.

  V případě, že se jedná o prohlubování kvalifikace jako jedné z forem odborného rozvoje zaměstnanců, považuje se dle § 230 zákoníku práce účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studia za účelem prohloubení kvalifikace za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda. V případě pracovní cesty může vzniknout nárok i na cestovní náhrady dle zákoníku práce.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.