Otázka v diskusi:
Návštěva lékaře

Joly, 21.11.2012

Může zaměstnavatel svou vnitř. směrnicí omezit nárok na pracovní volno při návštěvě lékaře? Náš zaměstnavatel omezil takto dobu strávenou u lékaře, za kterou má zaměstnanec nárok na prac. volno a náhradu mzdy, na max. za 3 hod. v 1 dni.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 10.12.2012

    Podle § 199 odst. 1 a 2 zákoníku práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 (např. dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění), je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

    Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Podle bodu 1. přílohy k tomuto nařízení pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše v rozsahu, která by zaměstnanci příslušela při vyšetření nebo ošetření provedeném v nejbližším zdravotnickém zařízení.

    Z uvedeného vyplývá, že při splnění stanovených podmínek je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu k vyšetření nebo ošetření u lékaře. Zaměstnavatel nemůže tento zákonný nárok jakkoliv krátit nebo omezovat. Pokud chce zaměstnavatel zabránit tomu, aby zaměstnanci zneužívali návštěvu u lékaře i k zařizování svých osobních záležitostí, měl by přijmout jiná účinná opatření.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.