Otázka v diskusi:
Zdanění dlůhu

Elena, 7.11.2012

Dobrý den, prosí Vás, mám otázku. Je závazek u fyzické osoby, která svůj dluh neuhradila a je promlčený, jako bezdůvodné obohacení? A jestli se musí zdanit jako příjem a kdy nastane ta povinnost? A, když nesplní tu povinnost, může mu to FÚ doměřit? Děkuji moc krát za odpověď. Přejí všem hezký den.

3 odpovědi:

 • Elena, 22.11.2012

  Dobrý den, děkuji mockrát za odpověď. Nejedná se o fyzickou osobu vedoucí účetnictví.
  S přáním hezkého dne,
  Elena.
 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 8.11.2012

  Ne, promlčení závazku není příjmem. - - - Mmch, z právního hlediska i po poromlčení závazek nadále existuje a může být dlužníkem dobrovolně uhrazen či věřitelem na dlužníku vymáhán (a to i soudně) - jediné, co se promlčením změnilo je vznik práva dlužníka namítnout v řízení před soudem že závazek je již promlčený (soud pak zhodnotí, zda k promlčení skutečně došlo a pokud ano, tak je ze zákona povinen řízení zastavit) - pokud ale dlužník tohoto svého práva nevyužije (např. nereaguje na platební rozkaz který se tím stane pravomocným, nebo tuto námitku soudu vznést zapomene a soud proto pravomocně rozhodne že má platit), tak se účinky neuplatněného promlčení zruší a dluh je exekučně vymahatelný.
 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 9.11.2012

  Ještě upřesnění - pokud by se jednalo o fyzickou osobu vedoucí účetnictví a předmětný závazek by byl v tomto účetnictví zahrnut, pak by samozřejmě nastoupilo jeho zdanění podle §23, odst.3, písm.a) bod 12 ZDP (\"Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 se zvyšuje o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, ...\") - což ovšem nepředpokládám, že by byl vámi dotazovaný případ.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.