Otázka v diskusi:
PDP

josef, 23.10.2012

Dělali jsme opravu chodníků pro obec, která je plátce
>>dph. Bude tato faktura vystavena v režimu PDP?

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 24.10.2012

    Pravděpodobně ne - protože se na straně obce nejspíš nejedná o použití plnění pro \"ekonomickou činnost\" (leda by to byl chodník jako součást obcí někomu pronajímaného prostoru nebo nějakého \"obecního komunálu\"), ale pro \"výkon veřejné správy\" při kterém se i obec-plátce nepovažuje za \"osobu povinnou k dani\" - viz §5 odst.3. zákona o DPH:
    \"Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu ...\"
    - - - Pro jistotu si od dotyčné obce vyžádejte potvrzení (většinou to napíšou už do objednávky či smlouvy), že oprava chodníku byla /či nebyla/ určena pro její ekonomickou činnost (pokud byla tak fakturujte s DPD, pokud nebyla tak s DPH jako pro neplátce).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.