Otázka v diskusi:
DPH při obchodování s Německem

Simona, 14.9.2012

Dobrý den,
naše společnost se chystá obchodovat s Německem. Jedná se o tisk časopisu, který se vytiskne zde v Čechách a my ho dodáme německému odběrateli. Můj dotaz zní, jak je to s účtováním DPH? Naše firma i německá jsme plátci DPH.
Děkuji

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.12.2012

  V daném případě se bude jednat o dodání zboží do jiného členského státu českým plátcem osobě registrované k dani v Německu. Z pohledu českého plátce se bude jednat o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně dle § 64 zákona o dani z přidané hodnoty. Daň bude povinen přiznat a odvést německý plátce ve své zemi.

  Připomínáme, že český plátce nese důkazní břemeno o dodání zboží do jiného členského státu, tzn. musí být schopen prokázat, že k dodání zboží (vytištěného časopisu) do Německa skutečně došlo. Jako důkazní prostředek lze použít např. písemné prohlášení německého pořizovatele zboží, doklad o přepravě, dodací list s potvrzením německého odběratele, že zboží převzal aj.

  Český plátce je povinen přiznat uskutečnění daného plnění, a to k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před tímto patnáctým dnem, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu (§ 22 odst. 3). Tento daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 34 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.

  Dodání zboží do jiného členského státu plátce uvede do přiznání k dani z přidané hodnoty na ř. 20 za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto dodání. Dále je plátce v souladu s § 102 zákona o dani z přidané hodnoty povinen uvést příslušné plnění do souhrnného hlášení. Souhrnné hlášení se podává elektronicky do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě.
 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 2.10.2012

  Viz §64, odst. 1 Zákona o DPH - jedná se o dodání zboží mezi plátci daně do/z jiné členské země EU = pro vás je to \"osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH na vstupu\" = uvádíte své DIČ a německé DIČ odběratele, fakturujete bez DPH /tedy o něm ani neúčtujete, když není/, máte nárok uplatňovat odpočet DPH z použitých plnění na vstupu /papír, tisk, .../, musíte mít důkaz o dodání vytištěného do Německa /bacha na to !/. - - - V Německu si váš odběratel na základě dokladu od vás dodané zboží sám \"zdaní\" německou Mwst.(DPH) a dle způsobu použití si uplatní nárok na její odpočet (vše v Německu a dle tamních předpisů).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.