Otázka v diskusi:
Přenesení daňové povinnosti

Ivánek, 5.9.2012

Dobrý den, naše firma (plátce DPH) provedla opláštění garážových vrat plexisklem našemu odběrateli (též plátci DPH). Jedná se prosím o PDP???
Předem díky za odpověď.
Ivánek

2 odpovědi:

  • anavido, 6.9.2012

    jestli ta garáž slouží k jeho ekonomické činnosti, je to čech a garáž je taky v česku, tak ano
  • Redakční rada Metodických aktualit, 8.10.2012

    Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění se podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty uplatní u stavebních prací zařazených v oddílech 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA. Podle metodické informace Generálního finančního ředitelství ze srpna 2012 se instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy nebo podobné struktury a zároveň zajišťují funkčnost dané budovy či podobné struktury, zařazují do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže nejsou z těchto oddílů explicitně vyloučeny. Instalace zařízení, která jsou připevněna k budově nebo podobné struktuře, jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže se nejedná o instalaci zařízení (resp. strojů) explicitně uvedených v oddílu 33 CZ-CPA. Domníváme se, že v uvedeném případě se jedná o tzv. dokončovací práce zařazené v oddíle 43 klasifikace produkce CZ-CPA, a proto se u nich režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění uplatní.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.