Otázka v diskusi:
Soc. fond - letenky

Iveta Rausová, 9.8.2012

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o radu týkající se čerpání ze soc. fondu.

Dotaz: Ze soc. fondu hradíme zaměstnacům faktury na pobyt od cestovních kanceláří (pobyt, služby, popř. doprava = vše v jedné faktuře). Lze uhradit samotnou letenku nebo jízdenku?

Mám někde v hlavě zasunutou informaci ze školení, že samotnou letenku nebo jízdenku bez současného zajištění pobytu nelze uhradit. Ve studijních materiálech mám pozn. u § 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. SAMOTNOU DOPRAVU NELZE HRADIT. Nyní požadují zaměstnaci proplacení letenky do Indie a Číny, jedná se o dost vysoké částky, takže se zdráhám dát svolení k proplacení:

Děkuji za pomoc a přeji hezký den

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 27.9.2012

    Zmiňovaná vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, upravuje fond kulturních a sociálních potřeb pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. Podnikatelské subjekty mohu vytvářet sociální fond ze zisku po zdanění a vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb se na ně nevztahuje. U neziskových organizací se za daňový náklad považuje tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb nebo sociálního fondu v rozsahu dle § 24 odst. 2 písm. zr) zákona o daních z příjmů.

    Dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, popř. jako nedaňový náklad, ve formě možnosti používat rekreační zařízení. U poskytování rekreace včetně zájezdů je u zaměstnance osvobozeno nejvýše 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.

    V případě, že by nebyly splněny podmínky (forma, nepeněžní plnění, finanční limit, zdroj zaměstnavatele) pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti, podléhal by příjem nejen dani z příjmů ze závislé činnosti, ale i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

    Samostatná letenka jako nepeněžní plnění není správci daně považována za poskytnutí rekreace ve smyslu § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.