Otázka v diskusi:
Zapůjčené auto

Vilda, 23.5.2012

Podnikám jako OSVČ a nejsem plátce DPH. Syn mi zdarma zapůjčil svůj osobní automobil - budu používat pro svoji samostatnou výdělečnou činnost. Existují u mě nějaká daň. rizika, pokud se týká daně z příjmu? Jaké výdaje si mohu uplatnit?

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 7.6.2012

  V daném případě OSVČ používá pro účely svého podnikání vypůjčený osobní automobil.

  Smlouvu o výpůjčce upravuje § 659 a následující občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Občanský zákoník nevyžaduje povinně její písemnou formu.

  U vypůjčeného osobního automobilu nelze uplatnit sazba základní náhrady. Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. zákona o daních z příjmů lze uplatnit pouze výdaje ve formě náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. U silničních motorových vozidel používaných na základě smlouvy o výpůjčce nelze použít paušální výdaj na dopravu [§ 24 odst. 2 písm. zt)].

  Dle judikátu I. ÚS 1245/10 a 2 Afs 76/2009 jde-li o běžné opotřebení předmětu výpůjčky, přiměřené dohodnutému způsobu užívání, pak náklady na jeho odstranění nemůže nést vypůjčitel (otec OSVČ), ale nese je půjčitel (vlastník syn). Pokud tedy vypůjčitel (otec OSVČ) vynaložil náklady na opravy předmětu výpůjčky, k nimž dle zákona nebyl povinen (tedy náklady na odstranění běžného opotřebení), pak tyto výdaje nemůže uplatnit ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Naopak v případě poškození vypůjčeného majetku (nejedná se o opotřebení přiměřené běžnému užívání vypůjčené věci) bylo by možné uplatněné náklady na opravu poškozeného vypůjčeného majetku odečíst jako výdaj ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

  Silniční daň za dobu používání vypůjčeného osobního automobilu k podnikání je povinen přiznat a zaplatit půjčitel (syn), protože poplatníkem silniční daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Pokud by OSVČ jako vypůjčitel zaplatila silniční daň za půjčitele, nemohla by tento výdaj daňově uplatnit, neboť podle § 25 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat daně zaplacené za jiného poplatníka.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.