Otázka v diskusi:
převod pozemku

Švejdarová G., 25.4.2012

Dobrý den, prosila bych odpovědět na dotaz:
Soukromá osoba koupila pozemek. Jakým způsobem je možno převést tento pozemek do vlastnictví firmy ( stejná osoba podnikatel na IČ OSVČ ) aby bylo možné uplatnit náklady spojené se zasíťováním a přípravou pozemků k prodeji jako stavební parcely.
Moc děkuji za odpověď. g.svejdarova@seznam.cz

3 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 29.8.2012

  Dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Uvedením pozemku na kartu v daňové evidenci se pozemek stává součástí obchodního majetku podnikatele fyzické osoby. Tento pozemek se při zařazení do obchodního majetku ocení dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

  „Zasíťování pozemku“ (komunikace, přípojky, osvětlení, oplocení atd.) představuje vybudování (pořízení) samostatných staveb. Hodnota těchto staveb nezvyšuje pořizovací cenu pozemku. Po dokončení se tyto stavby buď převádějí do spoluvlastnictví kupujících stavebních pozemků, jejich poměrná část pořizovací ceny spolu s částí pořizovací ceny pozemku se považuje za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo se tyto stavby převádějí bezúplatně na města, obce nebo jiné subjekty a podle § 29 zákona o daních z příjmů jejich hodnota vstupuje do vstupní ceny pozemku jako vyvolaná investice. Spolu s pořizovací cenou pozemku se stávají výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů při prodeji zasíťovaného pozemku v rozsahu dle § 24 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů.
 • Petr Šinagl, 5.5.2012

  Jak debil Vám píšu odpověď jen aby mi jí \"antispamová kontrola\" vymazala bez návratu - protože si mezitím skrytě \"vyměnila\" odpověď na antispamovou otázku s ponecháním zobrazení otázky původní :-((((
  Mohl by se místní webmaster probrat ze spánku na vavřínech a spravit si to ???
 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 5.5.2012

  Za prvé - fyzická osoba je právně stále táž fyzická osoba, takže žádné vlastnictví se převádět nemusí. Pokud si dotyčný chce jakoukoli část svého existujícího vlastnictví (například zmíněný pozemek) \"vložit do firmy\", tak si jej jen sám zanese do evidence \"obchodního majetku\", kterou si vede jako OSVČ - toť vše. Pro úplnost dodám, že nemovitosti pořízené 5 či méně let před tímto vložením se vkládají v ceně (prokázané!) za kterou byly pořízeny zvýšené o případné výdaje prokazatelně vynaložené na následné opravy či technické zhodnocení této nemovitosti. Nemovitosti pořízené více jak 5 let před vložením se oceňují ve výši ocenění dle znaleckého posudku (dle vyhláky o oceňování nemovitostí). - - - Ovšem s ohledem na zdůvodnění \"vkladu\" ve vašem dotazu si dovolím upozornit na daňové důsledky. Protože pokud pozemek \"do firmy\" vložen nebude (což nemusí, zhodnotit a prodat jej lze i bez toho), budou při jeho prodeji proti příjmu ve výši prodejní ceny uplatnitelné výdaje jak ve výši jeho pořizovací ceny, tak i ve výši výdajů na vámi zmíněné zasíťování a přípravu k prodeji = vložením \"do firmy\" se žádné daňově uplatnitelné výdaje \"navíc\" nenaberou (a ani nepůjdou \"uplatnit\" nějak dříve, protože v případě pozemků se i pří podnikání výdaje na jejich pořízení a zhodnocení neuplatňují \"hned\" při vynaložení, ale až po prodeji proti prodejní ceně a nejvýše do její částky). Naopak při prodeji bez předchozího \"vkládání do firmy\" bude tento prodej (a výdaje k němu) uveden v příjmech podle § 10 zákona o dani z příjmu, takže zisk z této operace nevstoupí do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění (na rozdíl proti tomu, kdyby pozemek \"prošel firmou\" a tím by i zisk z jeho prodeje patřil do §7 ZDP a tím také do vyměřovacích základů obou pojistných - nehledě na to, že při uplatňování výdajů paušálem by proti jeho prodejní ceně nebylo možné uplatnit skutečně vynaložené výdaje, ale jen příslušné % z ní).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.