Otázka v diskusi:
exekuce - nezabav.část na děti

Martina, 5.4.2012

Dobrý den, prosím o radu.
Povinný platit přednostní exekuci pro VZP - není ženatý, ale žije ve společné domácnosti s družkou a svým vlastním dítětem (dle RL) a dále má soudní rozhodnutí - povinnost platit výživné na dítě z předchozího nesezdaného vztahu - dítě je postižené, žijící v ústavu.
Bude se při výpočtu exekuce započítávat nezabavitelná část na obě dvě děti? Nebo dokonce na žádné?
Já neumím posoudit, vidím rozpor: vyživovací povinnosti x manželství.
Děkuji za radu.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.4.2012

  Srážky ze mzdy upravuje § 276 a následující občanského soudního řádu.

  Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, způsob jejího výpočtu stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

  Základní nezabavitelnou částku tvoří nezabavitelná částka na osobu povinného a jedna čtvrtina nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje zákon o rodině. Posuzování, na které tyto osoby se částka počítá, stanoví pro některé případy § 1 odst. 2 nařízení vlády o nezabavitelných částkách (nezabavitelná částka na manžela/manželku povinného, nezabavitelná částka na dítě).

  Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

  Dle zákona o rodině otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

  Domníváme se, že v daném případě by se měla uplatnit nezabavitelná částka na obě děti.

  V případě, že by byla uplatňována exekuce na výživné na dítě z předchozího vztahu, potom by se na toto dítě neuplatnila nezabavitelná částka pro účely stanovení srážek ze mzdy na jeho výživné.
 • milena38, 5.4.2012

  Bude se započítávat nezabavitelná částka pro obě děti.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.