Otázka v diskusi:
Převod podniku mezi manžely, spolupracující

Eliška Kravcová, 29.3.2012

Dobrý den, Manžel rozděloval na svou ženu spolupracující 50%, po celých 20 let podnikání. V letošním roce manžel ukončuje podnikání a celý majetek v podnikání přenechává ženě, Jde mi o převod dlouhodobého odepsaného majetku - stroje, budova a také zásoby ( zvířata , drobný majetek)Daň z příjmu - Stačí na sestavy záznam od kdy se stává OSVČ manželka? DPH z převáděného majetku se bude muset na straně manžela odvést a na straně manželku možno přiznat? Děkuji

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 7.6.2012

  Dle zadání předpokládáme, že manželé mají společné jmění manželů.

  Při ukončení podnikání se postupuje dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. V případě, že manžel vedl daňovou evidenci, musí upravit základ daně v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob v kalendářním roce ukončení podnikání o:
  - hodnotu pohledávek,
  - hodnotu závazků,
  - cenu nespotřebovaných zásob,
  - zůstatky vytvořených rezerv.

  Dle § 30 odst. 10 písm. j) zákona o daních z příjmů manželka, která má v obchodním majetku hmotný majetek, který již byl v obchodním majetku a byl odepisován manželem, pokračuje v odepisování započatém manželem ze vstupní ceny, ze které odepisoval manžel. Pokud se jedná o majetek již odepsaný, nelze ho tedy znovu odepisovat. Obchodní majetek pro účely daně z příjmů fyzických osob je definován v § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Postačující by mělo být uvedení majetku v evidenci majetku v daňové evidenci. Domníváme se, že postačuje záznam na kartě hmotného majetku.

  Zásoby nemůže manželka, která vede daňovou evidenci, uplatnit do daňových výdajů a manžel jejich cenu dodaní při ukončení podnikání. Z pohledu daně z příjmů fyzických osob je možné při následném prodeji zásob postupovat tak, že při prodeji těchto zásob se v daňovém přiznání manžela dodaní příjem z prodeje těchto zásob snížený o část, kterou manžel již zdanil, jako příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Prodej nově nakoupených zásob bude zdaněn běžným způsobem v daňovém přiznání manželky jako příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů.

  Při zrušení registrace k dani z přidané hodnoty je plátce povinen dle § 79 zákona o dani z přidané hodnoty snížit uplatněný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo část odpočtu. Toto snížení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty se provádí ke dni zrušení registrace, kterým se rozumí den účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.

  Snížení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty se u zásob určí ve výši uplatněného nároku na odpočet daně.

  U dlouhodobého majetku se upraví odpočet o příslušný počet pětin, který zbývá do konce pětileté lhůty pro úpravu odpočtu daně. Pokud se tedy jedná o již odepsaný majetek, je možné, že již překročil lhůtu pro úpravu odpočtu daně a úprava se nebude provádět.

  Zákon o dani z přidané hodnoty uvedenou situaci výslovně neřeší. Aby si mohla manželka uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, musela by mít k dispozici daňový doklad. V daném případě by daňový doklad vystavil manžel před zrušením své registrace k dani z přidané hodnoty. Vzhledem k obecným zásadám při zachování principu neutrality by to mohlo být akceptováno, konečný názor na uvedenou situaci může dát pouze soud.

  Z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty je třeba postupovat ve vzájemném souladu. Pokud budou zásoby převedeny pro účely jednoho zákona, je nutné stejně postupovat i z pohledu druhého zákona.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.