Otázka v diskusi:
Účtování mléčné kvóty

Pavla, 29.3.2012

Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtování mléčné kvóty. Vyšli jsme vstříc jedné firmě a bezúplatně jsme na sebe nechali převést část jejich mléčné kvóty. Získání mléčné kvóty jsem zaúčtovala 019/347. Zajímá mě odpis mléčné kvóty jeho zaúčtování, rozpouštění účtu 347 a daňová uznatelnost odpisů. Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 7.6.2012

    Podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou dlouhodobým nehmotným majetkem preferenční limity zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění. U prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily jejich významnost.

    Podle § 47 odst. 5 prováděcí vyhlášky se bezúplatné nabytí preferenčních limitů prvním držitelem účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Ocenění preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním držitelem se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34. Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv nebo při odpisu preferenčního limitu bezúplatně nabytého prvním držitelem, který lze odpisovat, se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

    Pokud účetní jednotka není prvním držitelem, bude se jednat o darování dlouhodobého nehmotného majetku. Tento majetek bude oceněn v souladu s § 25 odst. 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, reprodukční pořizovací cenou. Zaúčtován bude na vrub účtové skupiny 04 a ve prospěch účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy (viz ČÚS č. 013, bod 5.1.1. písmeno f).

    Toto darování majetku bude podléhat darovací dani. Základem daně bude cena zjištěná podle § 7 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.