Otázka v diskusi:
Odpočet na dítě

Honza, 18.3.2012

Jsem otcem dítěte, které se narodilo v loňském roce, ale protože se narodilo v ochranné lhůtě po rozvodu, nejsem uveden uveden v rodném listě jako otec já, ale bývalý manžel mé ženy. Soud, který by tuto věc napravil ještě stále neproběhl.

Mohu si, jakmile budu soudně uznán otcem dítěte, podat dodatečné - opravné daňové přiznání a slevu na dítě uplatnit třeba až v létě, nebo kdy ten soud proběhne?

Děkuji.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 28.3.2012

    Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti lze uplatnit na vlastní dítě. V zákoně o daních z příjmů není výslovně uvedena podmínka, že otec musí být uveden v rodném listě. Lze předpokládat, že správce daně by v takovém případě při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě požadoval jiné důkazy, že se jedná o dítě vlastní (např. čestné prohlášení apod.). Domníváme se, že lze v daném případě uplatnit daňové zvýhodnění na dítě v řádném daňovém přiznání v řádném termínu. Takto však nemůže postupovat mzdová účetní ani v rámci měsíčních mezd ani při ročním zúčtování daně.

    Pokud poplatník nemá povinnost podávat daňové přiznání a podá řádné daňové přiznání po termínu, nepodléhá toto podání pokutě za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu.

    Dle § 141 odst. 2 daňového řádu je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je zjistil.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.