Otázka v diskusi:
Reverce charge

Elena, 15.3.2012

Dobrý den,
prosím o pomoc. Nemecký plátce za účast na veletrhu výstavil fa bez DPH,místo plnění jak chápu je v Nemecku. Jestli nemecký plátce pochýbil? Jestli ano,tak co mám údělat? Na fakturační částku udělat reverse charge nebo, kdyby to bylo s DPH,nezahrnout do přiznání k DPH? Děkuji moc za pomoc.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 28.3.2012

  V souladu s novelou č. 47/2011 Sb. se od 1. 4. 2011 uplatňuje nová úprava pravidel v § 10b zákona o dani z přidané hodnoty, která se týkají stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných akcí (od 1. 1. 2011 platí tato nová pravidla podle Směrnice Rady č. 2006/112/ES ve znění Směrnice Rady č. 2008/8/ES). Do okruhu těchto akcí patří např. také výstavy, veletrhy, konference či semináře.

  Místem plnění při poskytnutí výše uvedených služeb je podle § 10b zákona o dani z přidané hodnoty místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o

  a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo
  b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.

  Změna nastala při určení místa plnění u těchto služeb poskytovaných osobě povinné k dani. Jak z výše uvedeného vyplývá, místem plnění je místo konání akce pouze u služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu na akci (vstupné), vč. služeb, které s tímto oprávněním přímo souvisejí (služby poskytnuté v místě konání akce jako např. poplatky za šatnu či toaletu).
  U ostatních služeb vztahujících se k dané akci, jakož i služeb organizátora takové akce, je místem plnění v souladu se základním pravidlem obsaženém v § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty místo, kde má osoba povinná k dani sídlo nebo místo podnikání (popř. místo, kde je umístěna provozovna, které jsou služby poskytnuty).

  V případě poskytování těchto služeb osobě nepovinné k dani zůstala pravidla beze změny. Místem plnění u služeb spočívajících v oprávnění vstupu na akce (vč. služeb s tím přímo souvisejících) i u ostatních služeb vztahujících se k dané akci (vč. služeb organizátora akce) je místo konání akce.

  Stejným způsobem jsou tato pravidla upravena Směrnicí Rady č. 2006/112/ES ve znění Směrnice Rady č. 2008/8/ES, a to v článku 53 a 54.

  Pokud předmětem fakturace jsou služby vztahující se k veletrhu pořádanému v Německu (vč. služeb poskytovaných organizátorem veletrhu), které byly poskytnuty českému plátci - jako např. stánek a další organizování prezentace na veletrhu, nachází se místo plnění v ČR. Německý plátce vystaví fakturu bez německé daně z přidané hodnoty a český plátce na principu reverse charge uplatní daň z přidané hodnoty v ČR (nárok na odpočet daně mu vzniká při splnění obecných podmínek stanovených v § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.