Otázka v diskusi:
poměr užití DHIM

Hana, 2.2.2012

Dobrý den. Ráda bych věděla, zda je nutno zjištěný rozdíl v užití firemního vozidla(firemní x soukromé)pro účely DPH, promítnout také do pořizovací ceny tohoto majetku. Měla bych zvýšit, případně snížit, vstupní cenu tohoto majetku? Děkuji za odpověď

2 odpovědi:

 • Ivo, 2.3.2017

  Dobry den, odkdy je zavede DHIM (drive DKP)? A kdyz je investicni majetek drobny, tak se pro danove ucely musi odepisovat? Tedy nejde rovnou cely do spotreby v roce porizeni.
 • Redakční rada Metodických aktualit, 22.2.2012

  Dobrý den, bohužel z dotazu není zcela zřejmé, kdy bylo auto pořízeno - zda před 1.4.2011 nebo po 1.4.2011. K dané problematice lze uvést následující:

  Uplatnění odpočtu v poměrné výši u dlouhodobého majetku pořízeného od 1. 4. 2011:

  Dle § 75 zákona o dani z přidané hodnoty v případě dlouhodobého majetku (vozidlo) použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.

  V roce, kdy byl dlouhodobý majetek (vozidlo) pořízen, se po skončení kalendářního roku postupuje dle § 75 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty a plátce v daňovém přiznání za prosinec zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce.

  V dalších letech se provádí úprava odpočtu dlouhodobého majetku dle § 78 a následujících zákona o dani z přidané hodnoty. Poprvé se úprava odpočtu podle nových pravidel bude provádět v prosinci 2012.

  Dle přechodných ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb. se u majetku pořízeného před 1. 4. 2011 postupuje při úpravě odpočtu daně nebo vyrovnání daně dle § 78 nebo § 79 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném do 31. 3. 2011.

  Ze zadání není zřejmé, jaké úpravy odpočtu a kdy byly prováděny. Do 31. 3. 2011 se prováděly úpravy odpočtu pouze u krácení odpočtu koeficientem, pokud byl majetek využíván v rámci ekonomické činnosti i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně.

  Domníváme se, že změny v nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, které vznikly až po zařazení dlouhodobého majetku do užívání, nevyvolávají změnu pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Jiná situace by byla pouze v případě opravy chybně uplatněného nároku na odpočet.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.