Otázka v diskusi:
daň u DPP

Věra, 9.12.2011

Dobrý den,
mám dotaz ohledně srážkové daně a možnosti odpočtu poplatníka. Je možné, aby u DPP, při přijmu menším než 5.000,- Kč a podepsaném Prohlášení, byl uplatněn odpočet na poplatníka? A jak je to u důchodce? Odvádí důchodce u DPP srážkovou daň, nebo je od daně osvobozen?
Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

  • Monika, 19.12.2011

    Pokud poplatník podepsal prohlášení k dani, z pohledu daně z příjmů je vždy nutné (bez ohledu na výši měsíčního příjmu) odvádět zálohu na daň a uplatňovat prokázané slevy na dani v měsíční výši.
    Pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani, nelze uplatňovat žádné slevy na dani. Jestliže měsíční příjem od téhož zaměstnavatele nepřevýší 5 000 Kč, pak se odvádí srážková daň. Pokud je tento příjem vyšší než 5 000 Kč, odvádí se záloha na daň.
    Jen bych chtěla upozornit, že poplatník, z jehož příjmů byla odváděna srážková daň, může dodatečně prohlášení k dani podepsat a uplatnit slevy - pokud ho podepíše, nároky na slevy prokáže do 15. 2. následujícího roku; současně může také požádat o roční zúčtování. Zaměstnavatel pak je povinen provést roční zúčtování a na základě jeho písemné žádosti FÚ převede odvedené částky z účtu DPFO vybírané srážkou na účet příslušný pro DPFO ze závislé činnosti (jako zapl. zálohy).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.