Otázka v diskusi:
Neuplatněné odpisy

Jana, 1.12.2011

V roce 2009 jsme koupili stroj a auto, protože nám hrozila ztráta nezačali jsme odepisovat. Ze stejného důvodu jsme nezačali ani v 2010. Můžeme začít letos, nebo jsme již o odpisy přišli? Také jsem zjistila, že jsme neuplatnili ani odpisy účetní. Máme totiž nastavené, že daňové se rovnají
účetním. Audit nemáme. Co teď s tím?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 4.1.2012

    V případě, že se jedná o účetní jednotku vedoucí podvojné účetnictví, je třeba rozlišovat účetní a daňové odpisy.

    V účetnictví se majetek odepisuje dle § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony. Z účetního pohledu měl být při zařazení majetku do stavu způsobilého užívání stanoven odpisový plán a majetek měl být účetně odepisován. Účetní chybu v předcházejících letech je třeba opravit v běžném účetním obdobím např. mimořádným účetním odpisem, který by zohlednil trvalé snížení hodnoty majetku v předchozích letech.

    Dle § 26 odst. 5 zákona o daních z příjmů se odpisováním rozumí zahrnování daňových odpisů do daňových výdajů. Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání. Daňové odepisování lze tedy zahájit i později. V roce 2011 bude uplatněn daňový odpis jako v prvním roce odepisování, v dalších letech se bude postupovat běžným způsobem. Daňové odpisy nepropadají, pouze se prodlouží doba odepisování.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.