Účetnictví č. 7-8/2024

Letos poprvé Vám představujeme letní dvojčíslo časopisu Účetnictví. Snažili jsme se k jeho obsahu přistoupit nově a netradičně. Připravili jsem pro Vás řadu praktických příkladů z oblasti účetnictví a daní, formou testů si také můžete ověřit svoje znalosti vybrané problematiky (např. i AML povinností). V rámci standardních rubrik se zamýšlíme nad využitelností interpretací Národní účetní rady pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob – přestože nabízí účetní řešení vybraných situací, jsou významným pomocníkem ke správnému vykázání výsledku hospodaření a tím i správnému stanovení základu daně z příjmů fyzických osob, které vedou (ať už povinně, či dobrovolně) účetnictví. Upozorníme Vás na nejčastější chyby a omyly v oblasti mzdových a platových práv a podrobně si probereme oblast sezónních prací ve vazbě na různé typy pracovněprávních vztahů a povinnosti zaměstnavatelů. Vysvětlíme si, jak postupovat z pohledu zdravotního pojištění při výdělečné činnosti českého občana v členských státech EU a EHS (aplikace koordinačního nařízení EU).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 7. 2024

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7-8/2024

Úvodník 

Kolektiv autorů: Příklady z oblasti účetnictví a daní

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření 

Na hodině účetnictví a daní 

Nejmanová E.: Mezinárodní standardy IFRS v EU (převzato z DPL) 

Macháček I.: Využití interpretací NÚR u poplatníků daně z příjmů fyzických osob (převzato z DPL) 

Rejmont V.: GPS knihy jízd, nákup radarových hlav apod. – jako věci považované za výdaje sloužící pro ekonomickou činnost daňového subjektu!? 

Jouza L.: Aktuální mzdové a platové problémy v praxi 

Dandová E.: Sezónní práce (převzato z DPL) 

Daněk A.: Český občan v „evropském“ systému zdravotního pojištění 

Rozhovor s Marcelou Lonkovou, vítězkou soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023
(ptá se Králová M.

Rozhovor s Karlem Alexou, vítězem soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023
(ptá se Králová M.

Projekty IASB a ISSB prezentované na kongresu EAA (Čiperová L., Zárybnická Žárová M.

V profesi před létem řešíme účetnictví komplexně (Králová M.

Test: Účetní a praní špinavých peněz (Králová M.

Tajenka nejen pro začínající účetní (Randáková M.

Testy znalostí 

Výběr z právních předpisů 

Některé platební povinnosti: Srpen 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Některé platební povinnosti: Září 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Nabídka vzdělávacích akcí