Účetnictví č. 6/2024

Nabízíme Vám další speciální číslo Účetnictví, tentokrát zaměřené na zemědělství a specifika účetnictví v jeho vybraných oblastech. Detailněji si projdeme účtování a vykazování v živočišné výrobě – z čeho vychází klasifikace zvířat, jak se oceňují zvířata v oběžných aktivech vč. příchovků a přírůstků, jakým způsobem se oceňují a odpisují dospělá zvířata, jak se zaúčtují úhyny zvířat aj. Přiblížíme si účetní zachycení a oceňování biologických aktiv v rostlinné výrobě - konkrétně pěstitelských celků trvalých porostů a lesů v rámci stálých aktiv a jednoletých či dvouletých (popř. některých víceletých) plodin v rámci aktiv oběžných, stručně připomeneme i oblast provozních či investičních dotací. Vaši pozornost mohou upoutat také speciální příspěvky z oblasti včelařství a rybářství. Osobitý charakter dává tomuto číslu i rozhovor s vedoucí ekonomického oddělení pražské zoologické zahrady, který poodhaluje strukturu financování, způsoby účetního oceňování zvířat i používané techniky pro provádění inventur.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 6. 2024

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2024

Editorial (Moravec V.)

Jošt M.: Specifika účetnictví a zdanění včelařství

Dvořáková D.: Účetnictví v živočišné výrobě

Rozhovor s Alenou Chládkovou, vedoucí ekonomického oddělení pražské zoo (ptá se Králová M.)

Svoboda P.: Účtování v rostlinné výrobě

Jošt M.: Specifika účetnictví rybářství

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

Na hodině účetnictví a daní 

Nejmanová E.: Stanovení výše úroků z prodlení (převzato z DPL) 

25 let Národní účetní rady (Králová M.)

Výběr z právních předpisů

Některé platební povinnosti: Červenec 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů