Účetnictví č. 5/2024

Chcete-li získat lepší orientaci v problematice dotací, jistě Vás zaujme hned první článek květnového vydání Účetnictví. Nabízíme Vám přehled stěžejních orgánů, s nimiž může konkrétní příjemce dotace (a tudíž i jeho účetní) přijít do styku. Zaměřili jsme se jak na české dotace, tak i na dotace poskytované z rozpočtu EU.
V předchozím čísle jsme se věnovali režimu vylučování kurzových rozdílů ze základu daně a v této souvislosti i nastavení systému účtování o nich. Takto vyloučené kurzové rozdíly představují přechodný rozdíl mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem pro daň z příjmů, který zakládá titul pro odloženou daň. Na praktických příkladech si vysvětlíme výpočet odložené daně a dopady do účetních výkazů.
Se srážkami ze mzdy (platu) či exekucemi se mzdové účetní setkávají velmi často. Aktuálním otázkám v této oblasti se věnujeme v rubrice Práce a mzdy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 5. 2024

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2024

Šubrt M.: Dotační styk (nejen) účetního s kontrolními a dalšími relevantními orgány

Müllerová L., Šindelář M.: Kurzové rozdíly vyloučené ze základu daně a odložená daň

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

Na hodině účetnictví a daní

Děrgel M.: Koordinační výbor o prodloužení lhůty pro stanovení daně kvůli daňové ztrátě

Hruška V.: Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání

Rejmont V.: Přísluší zaměstnanci nějaký nárok na dovolenou za období, v němž byl veden spor o platnost rozvázání pracovního poměru!?

Nesrovnal J., Tkáč R.: Paměťová karta řidiče v novém výkladovém pokynu D-59

Daněk A.: Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2024 v příkladech

Jouza L.: Aktuální otázky kolem srážek ze mzdy a exekucí 2024

Jaro v profesi – Pracujeme pro účetnictví už 55 let (Králová M.)

Krátké ohlédnutí za posledním zkouškovým obdobím v programu certifikace (Zemánek L.

Výběr z právních předpisů 

Některé platební povinnosti: Červen 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí