Účetnictví č. 8/2022

Sérii článků týkajících se kapitálových transakcí ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti uzavírá poslední téma – zálohy na podíl na zisku. Za jakých podmínek je lze vyplácet? Jak se postupuje v případě, kdy byly vyplaceny, ale společnost za dané účetní období vykáže nižší zisk, než předpokládala, anebo skončí ve ztrátě? Vše si vysvětlíme na konkrétních účetních příkladech.
Živočišná i rostlinná výroba zahrnují širokou škálu oblastí a produktů. V předchozím čísle časopisu jsme se zaměřili na živočišnou výrobu a související problémové okruhy českého účetnictví. V návaznosti na publikovaná teoretická východiska v oblasti biologických aktiv jsme se tentokrát podrobněji zaměřili na rostlinnou výrobu.
Správné určení místa plnění je předpokladem pro stanovení státu, ve kterém daná transakce podléhá DPH, a je tedy klíčové pro správné zdanění a splnění povinností u DPH ve vztahu k předmětnému plnění. V případě poskytování služeb je jeho určení poměrně složité. Úvodní článek k dané problematice vysvětluje použití základního pravidla.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 8. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2022

Müllerová L.: Zálohy na podíl na zisku v kapitálových společnostech 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 11 – Materiál 

Jošt M.: Rostlinná výroba v účetnictví 

Na hodině účetnictví a daní 

Holubová O.: Stanovení místa plnění u služeb I. (převzato z DPL) 

Děrgel M.: Koordinační výbor k DPH u finančního leasingu 

Burda Z.: „Věděl nebo vědět měl a mohl“ aneb Jsme povinni zjistit daňový podvod a zabránit mu? (2.) (převzato z DPL) 

Jouza L.: Nápoje od zaměstnavatele zdarma 

Salačová M.: Chybná aplikace poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách 

Rejmont V.: Ojedinělý judikát Ústavního soudu České republiky k tématu donucení při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 

Odměňování zaměstnance při pracovní cestě (Salačová M.

Certifikace účetní profese – 25 let a ohlédnutí za květnovými zkouškami (Zemánek L.

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Září 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí