Účetnictví č. 7/2021

V červnovém čísle Účetnictví jsme se věnovali finanční analýze, vybraným metodám a bankrotním a bonitním modelům. V aktuálním vydání našeho odborného časopisu si danou problematiku shrneme na praktickém komplexním příkladu.
V dalším z odborných článků jsme se zaměřili na účtovou skupinu 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Připomeneme si, jaké základní podmínky musí být pro zařazení do této kategorie majetku splněny, a podrobněji si zanalyzujeme jeho jednotlivé položky.
Z daňové oblasti vás jistě zaujme téma zdaňování příjmů z licenčních poplatků či detailnější rozbor nových podmínek pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí a pro nezdanitelnou částku za zaplacené úroky z úvěrů na bydlení.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 7. 2021

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2021

Strouhal J.: Finanční analýza (2.) 

Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

Gembík M.: Licenční poplatky (převzato z DPL) 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Děrgel M.: Koordinační výbor k odpočtu úroků z úvěrů na bydlení 

Hlavinová M., Pilíková J.: Nové povinnosti podle AML zákona od roku 2021 (3.) 

Čech P.: Nová úprava evidence skutečných majitelů – nové povinnosti i sankce za jejich nesplnění (2. část) 

Jouza L.: Pomůže firmám rekvalifikace zaměstnanců? 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Srpen 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí