Účetnictví č. 3/2021

Český statistický úřad je jedním z externích uživatelů dat vyplývajících z účetnictví. Vyplnění údajů z účetnictví podnikatelských subjektů je požadováno do výkazu podnikové strukturální statistiky – většina zpravodajských jednotek vyplňuje roční statistický výkaz, velké či významné zpravodajské jednotky pak i čtvrtletní výkazy. O jaké výkazy jde, jak je správně vyplnit, aby byla zajištěna kvalita a vypovídací schopnost statistických dat, a v jakých termínech odevzdat - to se dozvíte v prvním článku našeho březnového čísla.
V souvislosti s pandemií koronaviru zaměstnavatelé stále více využívají režimu tzv. home office. Vyvstává tak řada problémů a otázek, a to nejen v oblasti pracovněprávní, ale i z pohledu daňového posouzení. Na stránkách tohoto čísla určitě naleznete odpověď na řadu z nich.
Zařadili jsme také další díl série věnované sankcím dle zákona o účetnictví či článek k paušalizaci cestovních náhrad.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2021

Zelenková M.: Použití dat z účetnictví pro sestavení statistických výkazů 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Sankce (přestupky) dle zákona o účetnictví – základní přehled 

Na hodině účetnictví 

Děrgel M.: Koordinační výbor k obchodnímu majetku OSVČ uplatňující paušální výdaje 

Pfeilerová J.: Práce z domova (home office) 

Jouza L.: Dočasné zapůjčení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 

Fiedlerová J.: Povinnosti zaměstnanců v sociálním pojištění 

Salačová M.: Paušalizace cestovních náhrad 

Hned dva tituly v 11. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku získala Ivana Pilařová 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Duben 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí