Účetnictví č. 12/2021

S posledním číslem ročníku 2021 časopisu Účetnictví uzavíráme rovněž cyklus článků věnovaných přeměnám kapitálových korporací. Tentokrát jsme se zaměřili na problematiku rozdělení kapitálových korporací - rozštěpení a odštěpení a jejich účetní a daňové souvislosti.
S koncem roku se blíží období účetních závěrek a bude nezbytné provést inventarizaci majetku a závazků a případné zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovat. Proto bychom Vás rádi upozornili na nejčastější chyby či nedostatky, ke kterým v praxi dochází, nebo které účetní jednotky opomíjejí.
V dalších příspěvcích věnujeme pozornost např. operativnímu a finančnímu leasingu vozidla z pohledu zákona o daních z příjmů, nebo také mzdové oblasti, neboť přelom roku přináší mzdovým účetním řadu povinností i novinek.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2021

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 12/2021

Milí čtenáři (Králová M.

Skálová J.: Rozdělení kapitálových korporací – rozštěpení a odštěpení 

Bokšová J., Randáková M.: Proces věcné kontroly majetku a závazků k datu účetní závěrky 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Na hodině účetnictví 

Macháček I.: Operativní a finanční leasing vozidla

Děrgel M.: Koordinační výbor k paušální dani z příjmů OSVČ 

Jsem účetní, kdo je víc? (Zemánek L.

Jouza L.: Konec a začátek roku ve mzdové účtárně 

Rejmont V.: Daňový judikát Nejvyššího správního soudu ČR k problematice vzniku ručení ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v relevantním znění 

Rejstřík 2021 

Stručný rejstřík pojmů 

Platební povinnosti: Leden 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Nabídka vzdělávacích akcí