Účetnictví č. 11/2021

Pandemie koronaviru zásadním způsobem ovlivnila ekonomickou situaci řady podnikatelských subjektů. Nastalé mimořádné podmínky je nezbytné promítnout (při respektování základních účetních zásad a principů) i do účetnictví a účetní závěrky, musí být zohledněny veškeré informace, o kterých účetní jednotka věděla k rozvahovému dni, i události, které vznikly po něm až do okamžiku sestavení účetní závěrky. Podrobněji se nad dopady do účetnictví zamýšlíme v prvním odborném příspěvku.
Věnujeme se také nejrůznějším příspěvkům a podporám v oblasti zaměstnanosti, které v době covidové nabyly na aktuálnosti.
Náš seriál k přeměnám kapitálových korporací pokračuje článkem obsahujícím dva komplexní příklady účetního zobrazení fúze, a to metodou splynutí a metodou sloučení.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 11. 2021

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 11/2021

Müllerová L., Shin A.: Účetnictví v mimořádných podmínkách

Skálová J.: Komplexní příklady na fúze splynutím a sloučením

Vnitropodnikové směrnice v roce 2021 (4.)

Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Na hodině účetnictví

Děrgel M.: Koordinační výbor ke změně DPH u osvobození nájmů nemovitých věcí od roku 2021

Jouza L.: Příspěvky zaměstnavatelům podle zákona o zaměstnanosti v postcovidové době

Vašek L.: Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv

Dotazy a odpovědi

Rejmont V.: Nejvyšší soud ČR poslal tisíce obchodních korporací do offsidu

Moderní účetnictví online

Salačová M.: Pracovní cesty a jejich druhy

Salačová M.: Změny sazeb cestovních náhrad

Test znalostí

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Prosinec 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí