Účetnictví č. 8/2020

Srpnové číslo Účetnictví přináší řadu aktuálních a zajímavých témat. Jaká by neměla rozhodně ujít Vaší pozornosti?
V našem odborném časopisu bychom se chtěli podrobněji věnovat dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku. V prvním článku z této série jsme se zaměřili na oceňování a účtování akcií k obchodování a dlouhodobých akcií a podílů, a to i ve vazbě na výpočet odložené daně.
Umělecká audiovizuální díla a jejich zachycení v účetnictví je problematikou velmi složitou. Jak přistupovat k jejich ocenění a vykazování v účetních závěrkách, nad tím se zamýšlí další odborný příspěvek.
Pokud Vás zajímá oblast srážkových daní, i Vy si přijdete na své. Shrnuli jsme pro Vás základní pravidla, povinnosti i účtování srážkových daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 8. 2020

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2020

Strouhal J.: Účtování akcií a podílů

Kosejk P., Müllerová L.: Umělecká audiovizuální díla v účetnictví a v účetním výkaznictví

Koutecká Rajchlová I., Müllerová L.: Srážkové daně – vybrané účetní a daňové souvislosti

Hospodářská komora ČR vyzývá: „Nepropouštějte, ale sdílejte!“

Děrgel M.: Stále aktuální koordinační výbory staré přes 20 let (výběr)

Korespondence se správcem daně: Správa daně vybírané srážkou, právní nástupnictví a pořádková pokuta

Fiedlerová J.: Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Rejmont V.: Velká letní novela zákoníku práce a předpisů souvisejících

Ohlédnutí za červnovými zkouškami v systému certifikace (Zemánek L.)

Dotazy a odpovědi 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Září 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají  

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí