Účetnictví č. 7/2020

V červencovém čísle časopisu Účetnictví Vám nabízíme zajímavý článek zabývající se výměnou komponenty u dlouhodobého hmotného majetku. Na konkrétních příkladech porovnává dopady do výsledku hospodaření při klasickém způsobu odpisování dlouhodobého aktiva (vč. s tím spojené tvorby rezervy na opravy) a při použití metody komponentního odpisování.
V oblasti účetnictví a auditu existuje řada specifik, která se týkají nestátních neziskových organizací – v porovnání s podnikatelskými subjekty najdeme odlišnosti nejen v účetním zachycení transakcí, které se promítají do účetních výkazů, ale i v oblasti ověřování účetních závěrek auditorem. Významné rozdíly shrnuje další z odborných příspěvků.
V souvislosti s koronavirovou epidemií někteří zaměstnavatelé řeší nedostatek práce pro své zaměstnance nařízením čerpání dovolené. Připomeňme si, jaká pravidla stanovuje zákoník práce.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 7. 2020

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2020

Černý V., Müllerová L.: Řešení problematiky výměny komponenty u dlouhodobého hmotného majetku 

Jošt M.: Účetnictví a audit nestátních neziskových organizací – porovnání s podnikatelskými subjekty 

Rychlé přehledy. Cestovní náhrady 2020 

Korespondence se správcem daně: Daňová exekuce postižením majetkových práv a prodejem movitých a nemovitých věcí 

Na hodině účetnictví 

Fiedlerová J.: Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 1. května 2020 

Jouza L.: Kdy a jak určit nástup dovolené v období koronaviru 

Legislativa v době koronavirové a další novinky (dle stavu k 30. 6. 2020) (Velková M.

Informace z Národní účetní rady (Müllerová L.

„Den otevřených dveří“ v Institutu (Zemánek L.

Huleš J.: Několik glos k jednomu článku 

Salačová M.: Cestovní náhrady u společníků společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Srpen 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí