Účetnictví č. 6/2020

Právě vyšlo šesté číslo časopisu Účetnictví. Na jaké zajímavé příspěvky se můžete těšit?
Účetní vedoucí účetnictví pro komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti určitě zaujme článek, který se zabývá specifiky účtování a uzavírání účetních knih v těchto osobních společnostech. Na názorném příkladu je vysvětlen konkrétní účetní postup.
Hybridní automobily se stále častěji stávají součástí firemních vozových parků, zaměstnanci je v rámci poskytovaných benefitů mohou využívat i pro své soukromé účely. V této souvislosti ale vyvstává řada daňových otázek, které česká legislativa výslovně neupravuje, např. jak určit hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance za soukromě spotřebované pohonné hmoty – elektrickou energii. Daňovou problematiku objasňuje příspěvek Koordinačního výboru, s jehož závěry vás seznámíme.
GDPR prohloubilo nejistotu zaměstnavatelů při poskytování součinnosti soudním exekutorům. Jaké informace je zaměstnavatel povinen exekutorovi sdělit a jaké naopak exekutor nesmí vyžadovat? I v této oblasti se vás pokusíme zorientovat.
Připomeneme si také, jak se změnily podmínky pro poskytování ošetřovného v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 od 1. 4. 2020.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2020

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2020

Specifika účtování v komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti 

Dvořák V.: Daňová nadechnutí z doby rouškové 

Fiedlerová J.: Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 1. dubna 2020

Děrgel M.: Koordinační výbor k jízdám auty s hybridním pohonem

Kučerová D.: Plátci mzdy a součinnostní dotazy soudních exekutorů

Pfeilerová J.: Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty – část II. 

Korespondence se správcem daně: Vymáhání daní a daňová exekuce 

Na hodině účetnictví 

Ledvinková J.: Třístranný obchod v podmínkách zákona o DPH pro rok 2020

Jouza L.: Změny druhu práce, nebo snížení mzdy při koronavirové pandemii?

Kuneš Z.: Osvobození od cla a daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 

Kuneš Z.: Další prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červenec 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí