Účetnictví č. 9/2019

Deváté číslo časopisu Účetnictví nabízí mnoho důležitých informací a zajímavých témat.
První ze série článků, zaměřených na účetní a daňové souvislosti využívání osobního automobilu v podnikání, se věnuje jednotlivým způsobům jeho pořízení (koupě, bezúplatný převod, pořízení vlastní činností, vklad do vlastního kapitálu, leasing), obsahuje řadu praktických příkladů účtování.
V květnu se uskutečnilo v pořadí již třetí letošní jednání Koordinačního výboru GFŘ se zástupci KDP ČR, na kterém byly projednávány dva důležité příspěvky týkající se režimu DPH u stravenek. Přijatými závěry vás podrobně provedeme, nejdůležitější principy a pravidla shrnujeme v závěrečném desateru.
Již delší dobu na stránkách našeho časopisu věnujeme pozornost vybraným ustanovením daňového řádu jakožto základního právního předpisu, ze kterého je nezbytné vycházet při komunikaci se správcem daně. Tentokrát jsme se zaměřili na průběh daňového řízení.
Změny provedené novelou zákona o DPH od 1. 4. 2019 se projevily i v kontrolním hlášení. Náležitostmi tohoto specifického daňového tvrzení se zabývá dalších z odborných příspěvků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2019

Müllerová L., Vrána J.: Osobní automobil v podnikání

Děrgel M.: Koordinační výbor o stravenkách coby poukazech v DPH

Korespondence se správcem daně: Průběh řízení

Na hodině účetnictví

Smlouva – Tichá společnost

Poradenský a informační software ÚČETNÍ PORADCE. Ohlédnutí za letní aktualizací aneb Co nového ve světě legislativy (Velková M.)

Kuneš Z.: Náležitosti kontrolního hlášení od 1. 4. 2019

Jouza L.: Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?

Daněk A.: Musí občan platit pojistné, i když nemá příjem?

Nové právní předpisy

Test znalostí

Fuksová A.: Platební povinnosti: Říjen 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí