Účetnictví č. 8/2019

Srpnové vydání časopisu Účetnictví přináší řadu zajímavých odborných příspěvků.
Vysvětlit na konkrétních příkladech, jak správně zjistit a účtovat odloženou daň, a co prakticky pro účetní jednotku znamená provést inventarizaci zůstatku účtu 481, to je obsahem druhého dílu článku věnovaného daním ze zisku ve finančním účetnictví.
Od 1. 1. 2019 na základě novely zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. došlo u zaměstnanců, jejichž pojištění se řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP než ČR nebo Švýcarska, ke změně – příjmy ze závislé činnosti se v tomto případě zvyšují o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění, tj. o skutečně hrazené pojistné. Na změnu ve výpočtu tzv. super hrubé mzdy a výkladové nejasnosti s tím spojené reagoval příspěvek daňových poradců projednávaný na Koordinačním výboru v březnu tohoto roku. S jeho závěry se máte možnost podrobněji seznámit.
Jaká varianta Brexitu nastane, v tuto chvíli ještě nevíme. Je však jisté, že se na něj musíme připravit a že se dotkne celé řady oblastí. Přiblížíme vám, jaké dopady bude mít do daně z příjmů.
Monitoring zaměstnanců musí respektovat ochranu soukromí zaměstnance a oprávněné zájmy zaměstnavatele. Seznámíme vás s pravidly pro sledování a kontrolu činnosti zaměstnanců.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 8. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2019

Děrgel M.: Koordinační výbor ke změně výpočtu super hrubé mzdy

Müllerová L.: Daně ze zisku ve finančním účetnictví (2)

Pfeilerová J.: Brexit a jeho dopad na daň z příjmů

Korespondence se správcem daně: Postupy při správě daní

Smlouva – Komise

Na hodině účetnictví

Jouza L.: Legislativní úprava monitoringu zaměstnanců

Rejmont V.: Pro dobrotu (po náhradě škody) na žebrotu aneb Odpovědnost zaměstnance za škodu v případě uposlechnutí zjevně protiprávního pokynu nadřízeného

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 6

Kultivujeme profesi a účetní prostředí – rozhovor s Mgr. Ing. Magdalenou Královou

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Září 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Dotazy a odpovědi

Stručný rejstřík pojmů