Účetnictví č. 6/2019

I v tomto čísle nabízíme několik dalších informací, úvah a připomínek k materiálu MF ČR obsahujícímu koncepci nové účetní legislativy.
Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 170/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 2017, umožnila mimo jiné daňově odpisovat technické zhodnocení provedeném na podnajatém majetku. Tato nová úprava přinesla i výkladové nejasnosti. Jednou z nich je otázka, u jakého poplatníka vzniká nepeněžitý příjem, jestliže podnájemce odpisuje technického zhodnocení a v jednom okamžiku je ukončena jak nájemní, tak podnájemní smlouva. Tato problematika byla projednávána na Koordinačním výboru, se závěry se můžete seznámit v právě vycházejícím čísle našeho časopisu.
Dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti nový český zákon o zpracování osobních údajů. Nabízíme vám stručný rozbor jeho obsahu.
V jednom z dalších odborných článků se vracíme k daňové kauze týkající se posouzení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v případě čerpání dovolené zaměstnanci, a to na podkladě aktuálního rozsudku správního soudu.
V oblasti pracovního práva jsme se soustředili na problematiku rozvrhu pracovní doby a její evidence.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 6. 6. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2019

Huleš J.: KNUL 2020–2030. Informace, připomínky, úvahy (2)

Dvořáková L.: Průmysl 4.0 – Společnost 4.0 – Na cestě ke Společnosti 5.0

Nesrovnal J.: Technické zhodnocení na podnajatém majetku a bezúplatný příjem

Korespondence se správcem daně: Dokumentace

Rejmont V.: Český prováděcí zákon ke „GDPR“ nabyl účinnosti

Rychlé přehledy. Souvztažnosti podle Českých účetních standardů pro podnikatele (5)

Na hodině účetnictví

Sedláková E.: Příjmy z nájmu a ubytovacích služeb z hlediska daně z příjmů

Müller M.: Zásadní obrat u právního posouzení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v případě čerpání dovolené zaměstnanci

Smlouva o zprostředkování

Jouza L.: Rozvrh pracovní doby a její evidence

Poradenský a informační software ÚČETNÍ PORADCE (Velková M.)

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 5

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červenec 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů