Účetnictví č. 3/2019

Novelizace daňových zákonů probíhají v posledních letech nepřehledně, jejich účinnost je často těžko předvídatelná. Zorientovat se ve složitých a rozsáhlých textech zákonů a najít správné řešení pro daný problém je čím dál složitější. Snad vám alespoň trochu situaci usnadní praktické příklady, které se zaměřují na vybrané novinky roku 2018 a 2019 v oblasti daní z příjmů a DPH.
V závěru listopadu 2018 Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách zveřejnilo k veřejné konzultaci materiál ke koncepci nové účetní legislativy. Do aktuálního čísla Účetnictví jsme zařadili článek (resp. jeho první část), který vám umožní získat základní představu o připravovaných změnách v účetnictví.
Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů - to je další odborné téma, kterému se na stránkách našeho časopisu ve světle závěrů Koordinačního výboru věnujeme.
Pokračujeme v seriálu zaměřeném na České účetní standardy pro podnikatele, tentokrát jsme se zaměřili na ČÚS č. 019, který stanovuje základní postupy účtování nákladů a výnosů.
Srážky ze mzdy či platu je problematika, která přináší v praxi řadu problémů. Jednotlivými formami srážek vás provede odborník specializující se na pracovní právo.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 3. 2019

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2019

Dvořák V.: Daně 2019 v příkladech

Čížek L.: Koncepce nové účetní legislativy

Machala O.: Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

Rychlé přehledy. Souvztažnosti podle Českých účetních standardů pro podnikatele (2)

Dvořáková L.: Průmysl 4.0 – Společnost 4.0. – Umělá inteligence ve Společnosti 4.0

Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy

Na hodině účetnictví

Poradenský a informační software ÚČETNÍ PORADCE (Velková M.)

Jouza L.: Srážky ze mzdy – změny v roce 2019

Rejmont V.: Právní dopady sjednání místa výkonu práce zaměstnancem na „ještě neexistujícím pracovišti“

Ze stanovisek odborníků

Kuneš Z.: Oprava základu daně podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona o DPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Duben 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů