Účetnictví č. 12/2019

Konec roku se rychle blíží a spolu s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. V účetní závěrce obchodních společností oproti loňskému roku nedošlo k žádným změnám, ale určitě je namístě si připomenout její základní pravidla. Společně si projdeme přípravné práce, účetní uzávěrku, sestavení účetních výkazů a přílohy a následné povinnosti související s účetní závěrkou.
Jaké povinnosti má plátce při vypořádání daně z přidané hodnoty na konci roku, shrnuje další odborný příspěvek. Zaměřuje se např. na zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi, vypořádání poměrného a kráceného koeficientu či úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku.
V oblasti pracovního práva bychom vás chtěli upozornit na důležitý judikát Nejvyššího soudu ČR, který se dotýká problematiky započtení pohledávek (konkrétně možnosti započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči pohledávce zaměstnance na mzdu).
Rok 2019 je pro Svaz účetních České republiky jubilejní, oslavil 50 let svého trvání. I této významné události věnujeme pozornost, připomněli jsme si jeho bohatou historii.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 12/2019

Müllerová L.: Účetní závěrka obchodních společností k 31. 12. 2019

Korespondence se správcem daně: Registrační řízení

Kuneš Z.: Povinnosti plátce při vypořádání daně z přidané hodnoty na konci roku

Na hodině účetnictví

Zaopatřovací smlouva – důchod

Sedláková E.: Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Jouza L.: Změny v zaměstnávání cizinců

Rejmont V.: Započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči pohledávce zaměstnance na mzdu versus okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance             36

Poradenský a informační software ÚČETNÍ PORADCE (Velková M.)

Rejstřík 2019

50 let Svazu účetních (Králová M.

Dotazy a odpovědi

Test

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Leden 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí

50. výročí SÚ ČR